Akademik Kadro

  Umut Adem
Ofis: +90 232 750 76 09 umutadem@iyte.edu.tr

Ofis: +90 232 750 76 09
umutadem [at] iyte.edu.tr

Doktora: Kimya, Groningen Üniversitesi, Hollanda, Ekim 2008 .

Çalışma Alanları: Ferroelektrik ve kurşun içermeyen piezoelektrik malzemeler, elektrokalorik etki ve elektrokalorik soğutma, multiferroik malzemeler, işlevsel malzemelerde yapı – özellik ilişkisi, toz x-ışını kırınımı, seramik malzeme sentezi, intermetalik alaşımların yapısal ve manyetik özellikleri.

Bazı Makaleler:

1. M. Dolgos, U. Adem, X. Wan, Z. Xu, A. J. Bell, T. P. Comyn, T. Stevenson, J. Bennett, J. B. Claridge and M. J. Rosseinsky, Chemical control of octahedral tilting and off-axis A-cation displacement allows ferroelectric switching in a bismuth-based perovskite, Chemical Science, 3,1426-1435, (2012).

2. U. Adem, L. Wang, D. Fausti, W. Schottenhamel, P. H. M. van Loosdrecht, A. N. Vasiliev, L. N. Bezmaternykh, B. Buechner, C. Hess and R. Klingeler, Magnetodielectric and Magnetoelastic Coupling in TbFe_3 (BO_3 )_4 , Physical Review B, 82, 064406, (2010).

3. U. Adem, A. A. Nugroho, A. Meetsma, T. T. M. Palstra, `Ferroelectric displacements in multiferroic Y(Mn,Ga)O_3 ‘, Physical Review B, 75, 014108, (2007).

Özgeçmiş: Umut Adem CV


  Yaşar Akdoğan
Ofis: +90 232 750 76 17 yasarakdogan@iyte.edu.tr

Ofis: +90 232 750 76 17
yasarakdogan [at] iyte.edu.tr
Web Sayfası

Doktora: Kimya,Institute of Physical Chemistry, Stuttgart University, Almanya, Eylül 2009.

Çalışma Alanları: Paramanyetik nanoparçacıkların zeolitler içerisinde sentezlenmesi, ilaç taşınımında kullanılacak proteinlerden elde edilmiş nanotaşıyıcılar, su altında yapışkanlık özelliği gösterebilen polimerler, proteinin yapısı-dinamiği-fonksiyonu arasındaki ilişki.

Bazı Makaleler:

1.Y. Akdogan, W. Wei, K. -Y. Huang, Y. Kageyama, E. W. Danner, D. R. Miller, N. R. M. Rodriguez, J. H. Waite, and S. Han, Intrinsic Surface-Drying Properties of Bioadhesive Proteins, Angew. Chem. 2014, 126, 11435 –11438.

2.Y. Akdogan, D. Hinderberger, Solvent-Induced Protein Refolding at Low Temperatures, J. Phys. Chem. B, 15, 1542-15429, 2011.

3.Y. Akdogan, M. J. N. Junk, D. Hinderberger, Efect of Ionic Liquids on the Solution Structure of Human Serum Albumin, Biomacromolecules, 12, 1072-1079, 2011.

Özgeçmiş: Yaşar Akdoğan CV


Mustafa M. Demir (Bölüm Başkanı) 
Ofis: +90 232 750 75 11 mdemir@iyte.edu.tr

Ofis: +90 232 750 75 11
mdemir [at] iyte.edu.tr
Web Sayfası

Doktora: Malzeme Bilimi Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, 2004.

Çalışma Alanları: Polimer bazlı nano-malzemelerin üretimi, nano-kristal sentezi, polimer nano-kompozitler, electrospinning.

Bazı Makaleler:

1. M. M. Demir, A. Baba*, V. Atilla, M. İnanlı ‘ Types of the scaling in hyper saline geothermal system in northwest Turkey ‘, Geothermics, 50, 1-9 (2014).

2.  N. Horzum, E. Boyacı, T. Shahwan, A. E. Eroğlu, M. M. Demir* ‘ Sorption Efficiency of Chitosan Nanofibers towards Metal Ions at Low Concentrations”‘, Biomacromolecules, 11(12) 3301-3308 (2010).

3. S. Hess, M. M. Demir, V. Yakutkin, S. Baluschev, G. Wegner*, ‘Investigation of Oxygen Permeation through Composites of PMMA and Surface-Modified ZnO Nanoparticles’ Macromolecular Rapid Communications, 30, 394-401 (2009).

Özgeçmiş: Mustafa M. Demir CV


 Hâldun Sevinçli
Ofis: +90 232 750 76 12 haldunsevincli@iyte.edu.tr

Ofis: +90 232 750 76 12
haldunsevincli [at] iyte.edu.tr
Web Sayfası

Doktora: Fizik, Bilkent Üniversitesi, Haziran 2008.

Çalışma Alanları: Kuantum taşınımı, düzensizlik içeren sistemlerde taşınım, nano- ve meso- ölçekli sistemlerde termoelektrik, nano-yapılandırılmış malzemelerde fonon taşınımı, düşük boyutlu sistemlerin spintronik özellikleri, kuantum taşınımında N-mertebe hesaplama metodları.

Bazı Makaleler:

1. H. Sevinçli, C. Sevik, T. Çağın, G. Cuniberti, “A bottom-up route to enhance thermoelectric figures of merit in graphene nanoribbons“, Scientific Reports 3 (2013)

2. H. Sevinçli, G. Cuniberti, “Enhanced thermoelectric figure of merit in edge-disordered zigzag graphene nanoribbons“, Physical Review B 81 (11), 113401 (2010)

3. H. Sevinçli, M. Topsakal, E. Durgun, S. Ciraci, “Electronic and magnetic properties of 3d transition-metal atom adsorbed graphene and graphene nanoribbons“, Physical Review B 77, 195434 (2008)

CV: Haldun Sevinçli CV


 Çekdar Vakıf Ahmetoğlu
Ofis: +90 232 750 76 19 cekdarvakifahmetoglu@iyte.edu.tr

Ofis: +90 232 750 76 19
cekdarvakifahmetoglu [at] iyte.edu.tr

Doktora: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, University of Padova, İtalya, 2010.

Çalışma Alanları: Yüksek sıcaklıklar yerine, düşük sıcaklıklarda malzeme üretim teknikleri. Sera gazlarının mineraller ve geri dönüşüm-atık malzemeleri ile birlikte kullanılarak farklı formlarda malzemelere dönüştürülmeleri. Hidrotermal ve katı hal sentezi ile seramik toz, parça ve gözenekli malzeme (özellikle filtre ve yüksek sıcaklık uygulamaları için) üretimi. Seramiğimsi polimerler ve bu polimerlerden üretilen seramikler, 1Boyutlu nanoyapılar ve biyo-malzemeler: biyo-seramikler.

Bazı Makaleler:

1. C. Vakifahmetoglu, D. Zeydanli, M. D. d. M. Innocentini, F. d. S. Ribeiro, P. R. O. Lasso, and G. D. Soraru, “Gradient-Hierarchic-Aligned Porosity SiOC Ceramics,” Scientific Reports, 7 41049 (2017).
DOI: 10.1038/srep41049

2. C. Vakifahmetoglu, J. F. Anger, V. Atakan, S. Quinn, S. Gupta, Q. Li, L. Tang, and R. E. Riman, “Reactive Hydrothermal Liquid-Phase Densification (rHLPD) of Ceramics – A Study of the BaTiO3[TiO2] Composite System,” Journal of the American Ceramic Society, 99[12] 3893-901 (2016).
DOI:10.1111/jace.14468

3. C. Vakifahmetoglu, D. Zeydanli, and P. Colombo, “Porous polymer derived ceramics,” Materials Science and Engineering: R: Reports, 106 1-30 (2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mser.2016.05.001

Özgeçmiş: Cekdar Vakif Ahmetoglu CV


                                                                                     Araştırma Görevlileri

Yaman Göksel
Ofis : +90 232 750 76 26  yamangoksel@iyte.edu.tr

Ofis : +90 232 750 76 26

yamangoksel [at] iyte.edu.tr

Lisans : Metalurji and Malzeme Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Yüksek Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.


Tuğrul Güner
Ofis : +90 232 750 76 16  tugrulguner@iyte.edu.tr

Ofis : +90 232 750 76 16

tugrulguner [at] iyte.edu.tr

Lisans : Fizik Bölümü, Bilkent Üniversitesi (2006-2011).

Yüksek Lisans : Fizik Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2012-2015).

Doktora : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2015-).


Merve Günnar Karakaya
Ofis : +90 232 750 76 86  mervegunnar@iyte.edu.tr

Ofis : +90 232 750 76 86

mervegunnar [at] iyte.edu.tr

Lisans : Fizik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi (2010).

Yüksek Lisans : Fizik Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2015).

Doktora : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2015-).


A.Halis Güzelaydın
Ofis : +90 232 750   halisguzelaydin @iyte.edu.tr

Ofis : +90 232 750

halisguzelaydin [at] iyte.edu.tr

Lisans :.

Yüksek Lisans : .


Tuğba Isık
Ofis : +90 232 750 76 16/76 35  tugbaisik@iyte.edu.tr

Ofis : +90 232 750 76 16/76 35

tugbaisik [at] iyte.edu.tr

Lisans : Kimya Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2008-2013).

Yüksek Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2013-2015).

Doktora : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2015-).


Ali Kandemir
Ofis : +90 232 750 76 36  alikandemir@iyte.edu.tr

Ofis : +90 232 750 76 36

alikandemir [at] iyte.edu.tr

Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi (2009-2014).

Yüksek Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi (2014-2015).

Doktora : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2015-).


Gizem Kurt
Ofis : +90 232 750 76 21  gizemkurt@iyte.edu.tr

Ofis : +90 232 750 76 21

gizemkurt [at] iyte.edu.tr

Lisans : Kimya Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

Yüksek Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü .


Selma Mayda Bacaksız
Ofis : +90 232 750 76 98  selmamayda@iyte.edu.tr

Ofis : +90 232 750 76 98

selmamayda [at] iyte.edu.tr

Lisans : Fizik Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2006-2011).

Yüksek Lisans : Fizik Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2011-2013).

Doktora : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2013-).


Tuğçe Semerci
Ofis : +90 232 750 76 21   tugcesemerci@iyte.edu.tr

Ofis : +90 232 750 76 21

tugcesemerci [at] iyte.edu.tr

Lisans : Fizik Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2012).

Yüksek Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2015) .

Doktora : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2015-) .


Doğuş Zeren
Ofis : +90 232 750 67 89 Lab: +90 232 750 67 45 doguszeren@iyte.edu.tr

Ofis : +90 232 750 67 89 Lab:+90 232 750 67 45

doguszeren [at] iyte.edu.tr

Lisans : Metalurji and Malzeme Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi (2005-2009).

Yüksek Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2010-2012).

Doktora : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2013-).