JAPMED’10

JAPMED’10 Japon – Akdeniz Uygulamalı Elektromanyetik Mühendislik Çalıştay’ı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde 4 – 8 Temmuz 2017 tarihlerinde kampüsümüzde gerçekleştirilecektir.

Çalıştay; 1999 yılında ilk olarak Atina’da başlamış ve sonrasında her iki senede bir sırasıyla Oita(Japonya, 2001), Atina (Yunanistan, 2003), Kahire (Mısır, 2005), Larnaca (Kıbrıs, 2007), Budapeşte (Macaristan, 2011), Atina (Yunanistan, 2013) ve Sofya’da (Bulgaristan, 2015) düzenlenmiştir.

Bu çalıştayın amacı, elektromanyetik malzemelerin kullanımında yeni fikir ve gelişmelerin oluşmasına, nanoteknoloji, biyomedikal mühendisliği, ulaşım, enerji ve çevre ile ilgili uygulamalar da dahil olmak üzere makro, mikro ve nano ölçeğe sahip malzemelerin geliştirilmesine, ve katılımcıların deneyimlerini paylaşmalarına teşvik etmektir.

Sempozyum Alt Başlıkları

Hesaplamalı elektromanyetik
Yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim
Magnetohidrodinamik
Cihazlar (manyetik devre, transformatör, elektrik makinaları, mikro-makineler)
Manyetik malzeme işleme
Manyetik malzeme karakterizasyonu
Yüksek-Süperiletkenlerin Perspektifleri
Süperiletken özelliklerin modellenmesi
Karakterizasyon teknikleri
Yığın süper iletkenlerin işlenmesi
İnce ve kalın film süper iletkenlerinin işlenmesi
Enerji (elektrik / elektronik), çevre ve taşınım (levitasyon, elektrik / manyetik makineler, volanlar, HTS / metal kavşakları, ekranlama, SQUIDS) uygulamaları
Hesaplamalı malzeme bilimi
Enerji dönüşümü için çok fonksiyonel malzemeler
Nanoteknoloji
Nanoyapılı malzemeler, nanokompozitler
Ultra hassasiyet mühendisliği (statik / dinamik / şok yüklemesi)
Biyomedikal mühendisliği

Önemli Tarihler

Bildiri Özetleri Göderimi için Son Gün: 15 Nisan 2017
Kayıtların Başlaması: 1 Mayıs 2017
Erken Rezervasyon için Son Gün: 15 Mayıs 2017
Bildiri Tam Metninin Gönderilmesi için Son Gün: 15 Haziran 2017

Detaylı Bilgi için web sitesi: JAPMED10