Katkı Payı Ödeme Tarihleri ile ilgili Senato Kararı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı katkı payı ödeme tarihleri ile ilgili senato kararı aşağıdaki ektedir.

                                                  Senato Kararı Duyurusu