Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu Duyurusu

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelere ayrılan kontenjan dâhilinde 7 öğrenciye burs imkânı sağlanacaktır.

  • Burs başvuruları 13 Ekim 2017 – 18 Ekim 2017 tarihleri arasında İYTE ana sayfa üzerinden yapılacaktır.
  • Kredi Yurtlar Kurumu bursunu almaya aday öğrenci listesi 19 Ekim 2017 (Perşembe) tarihinde İYTE ana sayfada ilan edilecektir.

İlan edilen, Kredi ve Yurtlar Kurumu bursunu almaya aday öğrencilerden, aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir.

1) Vukuatlı nüfus kayıt örneği
2) Ailenin ikametgâh belgesi
3) GPA (1. ve 2. dönem not ortalaması belgesi)
4) Anne, baba ve çalışan kardeşlerin gelirinin belgelendirilmesi
a) Kamu ya da özel sektörde çalışanlar için onaylı maaş bordosu
b) Emekliler için maaş durumunu belirten belge
c) Serbest meslek sahipleri için vergi levhası fotokopisi
d)Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı güvencesi olmadığına dair belgeler
5) Anne veya baba çalışmıyor ise herhangi bir gelirinin olmadığına dair belge
6) Öğrenci olan kardeşlerin öğrenim belgesi
7) Varsa kronik sağlık sorununun belgelendirilmesi
8) Kira beyanı varsa sözleşme örneği
9) 1 adet vesikalık fotoğraf

Not: Belgelerin fotokopi veya faks çıktıları kabul edilmektedir. Islak imza şartı aranmamaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu için gerekli evraklar 25 Ekim 2017 (Çarşamba) tarihine kadar SKS daire başkanlığına teslim edilecektir.

30 Ekim 2017 (Pazartesi) tarihinde Kredi ve Yurtlar Kurumu bursunu almaya hak kazanan öğrenci listesi İYTE ana sayfadan ilan edilecektir.

DİKKAT !!!
Burs Kredi Yönetmeliğinin 9.Maddesi Uyarınca, Kredi Yurtlar Kurumu Bursu Verilemeyecek Öğrenciler:
Madde9-
Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış öğrencilere,
5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
Burs isteğinde bulunduğu tarihte bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
Yabancı uyruklu öğrencilere,
Polis akademisi öğrencileri ile askeri lise öğrencilerine,
Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
Hükmüne amirdir.

Burs başvurusu için tıklayınız.