Yardımcı Doçent ve/veya Doçent kadrosu ilanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitütü (İYTE) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde (MSE) Yardımcı Doçent ve/veya Doçent pozisyonları başvuru için açıktır. Bu pozisyonlar Türk vatandaşları ve uluslararası başvurular için uygundur.

Kabul edilecek adaylardan, belgeleyebilecekleri başarılı işlere sahip olmaları ve açık bir şekilde çok iyi bir araştırma programı kurabileceklerini göstermeleri beklenmektedir.

İYTE MSE, yeni kurulan ve lisansüstü eğitime önem veren bir bölümdür. İYTE’de eğitim dili İngilizce’dir. Haftalık ortalama ders verme görevi 6 ile 8 ders saati arasındadır. Adayların yakın bir alandan doktora derecesi almış olmaları yerine, lisans, yüksek lisans ya da doktora derecelerinden en az birini malzeme bilimi ve mühendisliğinden ya da metalurji mühendisliğinden almış olmaları beklenmektedir.

Başvuru bir özgeçmiş, yayın listesi ve adayın gelecek araştırma ve ders verme alanlarının anlatıldığı bir yazı içermelidir. Başvuru belgeleri bölüm başkanına gönderilmelidir.