Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Lisansüstü Mülakatları (17 Eylül 2020)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Lisansüstü Mülakatları (17 Eylül 2020)

Mülâkatlar çevrim içi olarak Microsoft Teams ortamında
gerçekleştirilecektir. Mülâkatlara saat 10:00’da başlanacak olup önce
doktora, ardından yüksek lisans adayları çağrılacaktır. Adayların linki
kullanarak sisteme bağlanmaları ve bekleme odasında beklemeleri
gerekmektedir.

Mülâkata katılmak için gerekli link aşağıda verilmiştir. Sisteme
bağlanırken adayların ad ve soyadlarını tam olarak girmesi gereklidir.
Adaylar soyadlarına göre alfabetik sırayla çağırılacaktır. Toplam aday
sayısı 15 olup aday başına yaklaşık 10 dakikalık görüşme süresi
öngörülebilir.

MS-Teams linki: https://bit.ly/2E2mmPs