Staj ile ilgili duyuru

YAZ STAJI İLE İLGİLİ DUYURULAR

 1. Staj için anlaşılan firmayla ilgili staj sorumlusundan e-mail ile onay alındıktan sonra şirketle birlikte staj başvuru formu doldurulmalıdır. Staj yapılacak kurum bölümün kriterlerini sağlamalıdır: Metalurji ve Malzeme alanında faaliyet gösteren, üretim yapılan orta ölçekli bir işletme olmalı, Metalurji veya Malzeme Mühendisi çalışıyor olmalıdır.

 1. SGK kaydının Dekanlık tarafından doldurulması için başvuru formunda staj tarihlerinin tam ve doğru olarak belirtilmesi gerekmektedir. Formu doldururken staj yapılan kurumun haftasonu veya tatil günlerinde çalışıp çalışmadığına dikkat edilmelidir.

 1. Bölüm staj sorumlusu eline ulaşan staj başvuru formunu e-posta ile bölüm sekreterliği üzerinden Dekanlığa iletecek ve SGK Girişi Dekanlıkça yapılacaktır. Bu işlemin zamanında yapılması için staj başlamadan 15 gün önce formun bölüm staj sorumlusuna ulaşması gerekmektedir.

 1. Dekanlıkça oluşturulan SGK giriş belgesi bölüm sekreteri üzerinden staj başlamadan öğrenciye ulaştırılır.

 1. Staj sırasında, Staj defteri örneği çoğaltılarak staj sürecince yapılan günlük aktiviteler not edilebilir. Başka bir defter de bu iş için kullanılabilir. Staj raporunda olması gerekenler Staj Rehberinde belirtilmiştir.

 1. Staj defteri, stajda yapılan günlük faaliyetlerin not edildiği defterdir. Bölüm websitesi Staj kısmındaki Staj rapor formatı dosyasında ek olarak verilmiş olan sayfa çoğaltılıp kullanılabileceği gibi, başka bir defter de Staj defteri yapılabilir. Staj defterinin günlük faaliyetleri içeren sayfaları, stajdan sorumlu mühendis tarafından staj sonunda toplu olarak imzalanabilir. Staj raporu, staj defterinden farklıdır. Formatı yine bu dosyada belirtilmiştir. İngilizce yazılması gerekir.

 1. Bu madde Staj Rehberinden alınmıştır:

STAJ SIRASINDA

 • Staj süresince her günün Günlük Rapor Sayfasını ayrı yazınız ve Staj defterinizi oluşturunuz. Staj bitiminde Günlük Rapor Sayfaları ve varsa eklerini, işyeri amirinize (Metalurji veya Malzeme mühendisi olmalıdır) kaşeletip imzalatınız.

 • Staj Sonuç Raporu’nu İngilizce olarak hazırlayınız.

 • Fotoğraflı Staj Değerlendirme Formunu staj defterinin önüne ekleyiniz.

 • Staj Başarı Belgesi’ni doldurulup kapalı zarf içerisinde bölüme gönderilmesi için firma yetkilisine veriniz.


STAJ BELGELERİNİ TESLİM EDERKEN

 • Stajı takip eden dönemde MSE300 veya MSE400 dersine kaydolunuz.

 • Ciltlettiğiniz Staj Defterini ve Staj Sonuç Raporunu ve ikisinin elektronik ortam kopyasını (cd veya dvd olarak) güz dönemi ders ekleme- çıkarma haftası içerisinde stajdan sorumlu asistana imza karşılığı teslim ediniz

 • EKSİK EVRAKLI STAJ BELGELERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 • Staj Defteri ve Staj Sonuç Raporu değerlendirmesini staj koordinatörü veya öğrenci danışmanları yapacaktır.