Projects

PROJECTS

 

Coodinator

 

                                         Title

 

Funding Type

 

Umut Adem TUBITAK-315M241-Ferroelektrik (1-x)BaTiO3-xBi(Li1/3Ti2/3)O3 (0<x<0.2) Sisteminin Elektrokalorik Özelliklerinin Belirlenmesi 3501
TUBITAK-118M192-Kurşun İçermeyen Ferro/Piezoelektrik BaTi03, BaO.8Sr0.2Ti1-xZrxO3 TiO3 seramiklerinin Yönlendirilmiş Olarak Üretilmesi ve Elektrokalorik Özelliklerinin Elektrokalorik Soğutucu Uygulaması İçin Yönlendirme İle Geliştirilmesi 1001
Çekdar V. Ahmetoğlu TUBITAK-218M342 1001
Yaşar Akdoğan TUBITAK-119Z136-Synthesis and characterization of drug loaded cationic albumin nanoparticles, and studying drug delivery by EPR spectroscopy (2019-2020) 1002
TUBITAK-118Z341-Synthesis and characterization of drug loaded albumin nanoparticles in water / ionic liquids microemulsions, their interactions with cancer cells, and studying drug monitoring by EPR spectroscopy (2018-2021) 1001
TUBITAK-118Z552-Understanding of wet DOPA adhesion to polystyrene surface (2018-2019) 1002
TUBITAK-114Z318-Obtaining underwater adhesive materials and characterization of their adhesive properties to different surfaces by ESR spectroscopy (2014-2017) 3501
TUBITAK-114C082-Studying controlled drug transportation and releasing by ESR spectroscopy (2014-2016) 2232
Mustafa M. Demir TUBITAK-114Z292-Darbe Altında Işıma Yapan Polimerik Filmler ve Lif Denetmenlerinin Üretilmesi ve uygulamaları 1001
TUBITAK-114Z940-Jeotermal Sahalara Yönelik Yüksek Basınç Ve Sıcaklık Altında Yapay Metal (Fe, Mg) Silikat Eldesi Ve Metal Silikat Kabuklaşmasına Yönelik Polimerik İnhibitör Geliştirilmesi 1001
TUBITAK-117Z331-Kolloid Kristal Temelli Yüksek İnorganik Derişimli ve Esnek Basınç Sensörü Üretimi 1001
Hâldun Sevinçli TUBITAK-113C032-Nano-yapilandirilmis grafenin isil ozellikleri 2232
TUBITAK-115F445-Molekuler fononik: Moleküler eklemlerde fonon
iletiminin kontrol yöntemlerinin kuantum mekaniksel olarak araştırılması
1001
TUBITAK-117F480-Mechanic: İki-Boyutlu Malzeme Tabanlı Kompozitlerde Yük ve Isıl Taşınımının Modellenmesi EraNet